top of page
Axionova logotype
Förändringsledning med Axionova Management AB.
Axionova fyr logotype

Från dimma till klarhet 

genom förändringsledning med Axionova Management

Verktyg för förändringsledning och
ledarskapsutveckling

01

 

Vill du utvecklas som ledare?

Ingen ledare är perfekt – men alla kan bli bättre. Som ledare behöver du skaffa dig kunskap om hur man leder och utvecklar team, medarbetare och yrkesroller.
Men din utveckling som ledare handlar också om en personlig, djupare del – ditt alldeles personliga ledarskap – som utgår ifrån ditt sätt att tänka, vad som driver dig som ledare, hur du uppfattas av andra, din förmåga att kommunicera och din tydlighet som ledare.
Axionovas ledarskapsprogram bygger på aktuell forskning inom Axiologi och Positiv Psykologi. Med evidensbaserade verktyg, analyser och coachning ger vi dig förutsättningarna för ett tillitsbaserat ledarskap och en effektiv förändringsledning.
För dig som vill bli klartänkt, välmående och framgångsrik i ledarskapet.

02

 

Hur kan vi utnyttja vår egen och teamets fulla potential?


Om ditt team vill kombinera det bästa från Axiologi/värdeteori (tankemönster) med kraftfulla verktyg från den positiv psykologin rekommenderar vi Clarity of Mind – Klartänkt Ledarskap!


Clarity of Mind genomförs i nätverksform tillsammans.

 

03

 

En del av vårt erbjudande är att möta våra kunder utanför kontoret och skräddarsy event/konferenser och upplevelser i naturen.
Ex, guidade fisketurer på Vänern i kombination med organisationsutveckling.


Vi samverkar med konferensanläggningar i Vänerskärgården som exempelvis Lurö Gästhärbärge och Krog.


De gemensamma nämnarna för Axionovas event är tid för varandra, naturupplevelser, god mat och reflektion över vad vi lärt oss i våra olika ledarskapsprogram.

Mission

Klartänkta, välmående och framgångsrika ledare!

Vill du utvecklas som ledare?


Ledarskapet utgår från din förståelse av dig själv och dina medarbetare. Axionova Management erbjuder ledarträning utifrån aktuell forskning inom Axiologi - värdeteori och positiv psykologi, som bryts ned i praktiska ledarverktyg som du använder i din vardag.


Axionova hjälper din organisation till ett ökat engagemang och delaktighet. Vi skapar motivationen att utveckla ledare, medarbetare och företagets arbetssätt. En tillitsbaserad ledarskapsutveckling och förändringsledning när den är som bäst!


Axionova erbjuder ledarskapsprogram och organisationsutveckling.

Vi finns för dig som vill bli klartänkt, välmående och framgångsrik i ledarskapet!

Solnedgång och virvel över vatten
bottom of page