top of page
Axionova logotype

Lillemor Thorsén

Thorsén Ledarutveckling AB

Vill ni gå från utmaning till utveckling?

Det svåraste i en organisation är inte att skapa rutiner och struktur. Utmaningen är faktiskt att få människorna att passa in i systemet och samtidig behålla sin drivkraft och sitt engagemang.

 

Detta och mycket mer har jag lärt mig genom mina år som ledare och utvecklare. Min erfarenhet av ledarskap är lång och mångfacetterad. Jag har arbetat som chef i flera organisationer, privata och offentliga. Uppdragen har varit både operativa och strategiska på små enheter såväl som stora organisationer. Verksamheterna har varit samlade och geografiskt spridda, i förvaltande fas och entreprenörsdrivna i tillväxt.

 

Sammantaget har det gett mig erfarenheter av att leda människor mot gemensamma mål, oavsett förutsättningar.

Sedan 2017 driver jag Thorsén Ledarutveckling AB. Sedan dess har jag fördjupat mina kunskaper och vässat verktygen för att arbeta med utveckling och stötta både enskilda individer och ledningsgrupper.

Lillemor Thorsén ledarskapskonsult partner till Axionova

Marita Lekmo

Eminens AB

 

Grundare av Eminens AB som har lång erfarenhet av affärsutveckling, organisation och ledarskap.

Representant för Potentialife, ett digitalt ledarprogram i världsklass med 15000 deltagare från globala organisationer.

 

Marita Lekmo VD Eminens

Klartänkta Ledare

Partners

Vi är tre ledarskapskonsulter som samarbetar under rubriken

Klartänkt Ledarskap. Vi samverkar kring metoder och verktyg

och har tillsammans en både mångfacetterad och gedigen

erfarenhet. 

Du finner oss i våra ändamålsenliga och vackra lokaler på

Strågatan 3 i Karlstad.

Kontor Axionova Management AB på Stråvägen 3
bottom of page