top of page
Axionova logotype

02

Grupputveckling

Hur kan vi utnyttja vår egna och andras fulla potential?
Om du vill kombinera det bästa från värdeteori (tankemönster) och positiv psykologi så
rekommenderar vi Clarity of Mind – Klartänkt Ledarskap!
 
Clarity of Mind genomförs i nätverksform tillsammans med din avdelning och är ett forum för diskussioner, lärande och erfarenhetsutbyte för personlig utveckling och
organisationsutveckling.
 
Vi använder utprovade modeller för vad ledare idag behöver för att frodas. Detta passar dig som vill driva hållbara förändringar och som drivs av mod och vilja till egen och andras utveckling.
 
Vi använder vår egen samlade erfarenhet samt material och teorier av Tal Ben-Shahar,
uppskattad föreläsare i Positiv Psykologi på Harvard University. Angus Ridgeway (tidigare ledare för McKinsey´s globala ledarskapsutvecklingsprogram) och Tal Ben-Shaharhar skrivit boken The Joy of Leadership vilken används i kursen.
 
Den personliga tankeprofilen som alla deltagare får följer med genom hela programmet och belyser hur du bäst förändras.
 
Vår samarbetspartner Marita Lekmo har jobbat med både Tal och Angus i deras
utvecklingsprogram Potentialife. Läs mer på www.clarityofmind.se


Grupputveckling med Axionova

Att skapa klarhet

Axionva ledarskap

För dig som vill bli klartänkt, välmående och framgångsrik.

04

Nulägesdiagnos

Startpunkten för ett lyckat förändringsarbete i organisationen!
Nulägesdiagnos enligt Adizesmetoden är vårt mest kraftfulla verktyg för en lyckad
förändringsledning.


Förutom en nulägesbild ger diagnosen även en handlingsplan samt energi, kunskap och samsyn kring läget i organisationen.

 
Diagnosen följer en strukturerad process och leds av en erfaren integrator.
 
När deltagarna tillsammans enats om nuläget skapas en handlingsplan för hur
förändringsarbetet skall genomföras. Deltagare som har mandat att lösa ett visst problem ges i uppdrag att lösa detta. Övriga mönster prioriteras i förhållande till varandra.
 
Förändringsarbete leds sedan av en styrgrupp som utses under diagnosen.

Diagnosen genomförs av ledningsgruppen förstärkt med några medarbetare i syfte att få med flera perspektiv i nulägesbilden för företaget eller avdelningen.

Organisationsutveckling med Adizes från Axionova

01

Ledarprogram

Ledarskapsprogram – utvecklas i ditt ledarskap
Ingen ledare är perfekt – men alla kan bli bättre.

Som ledare behöver du skaffa dig kunskap om hur man leder och utvecklar team, medarbetare och yrkesroller.

 

Men din utveckling som ledare handlar också om en personlig, djupare del – ditt alldeles personliga ledarskap – som utgår ifrån ditt sätt att tänka, vad som driver dig som ledare, hur du uppfattas av andra, din förmåga att kommunicera och din tydlighet som ledare.


Det finns mängder av forskning om ledarskap, motivation och teamutveckling. Samtidigt är vardagen som chef och ledare ofta en annan med tids- och resursbrist.

Vi vet hur framgångsrika ledare hanterar detta och skräddarsyr din resa mot ett klartänkt, välmående och framgångsrikt ledarskap. Att hantera sitt eget tankesätt och tillämpa kunskapen om vad som gör oss välmående effektiviserar ditt ledarskap.

Dina egna behov i ledarskapet står såklart i fokus under vårt arbete.  


Axionovas ledar- och organisationsutvecklingsprogram kombinerar forskning med modern teknologi och analysverktyg som ger varje deltagare individuella program som tränar till mer mod, klokskap och resultat. Förändringsledning som ger kraft och trygghet i företagets dagliga arbetssätt.


Vårt ledarskapsprogram bygger på ett unikt koncept som belyser de viktigaste aspekterna av effektiv ledarskapsutbildning. Från behovsanalys och träning till repetition, uppföljning och stöd för att utveckla nya goda ledarskapsbeteenden.

Ett värdeskapande ledarskap för både dig själv och andra!


Ledarutvecklingsprogrammet utförs vid Axionovas lokaler i Karlstad. Programmet innehåller sex personliga coachingmöten och 13 e-lektioner baserat på din egna tankemönsterkarta.
Efter ca 14 dagar får du din första lektion som skall ge dig tips och förslag på hur du kan utvecklas baserat på ditt sätt att tänka inom områden som till exempel delegering motivation och kommunikation. Lektionerna har genererats ifrån din profil och är därför unika för just dig.

Du kan fördjupa ditt lärande genom att arbeta med vår arbetsbok. Det är ett gediget material som är kopplat till de 13 e-lektionerna och som hjälper dig att analysera ditt tänkande om varje medarbetare och utveckla en ökad förståelse för hur du kan leda dem på ett bättre sätt utifrån hur de klarar sina respektive yrkesroller.

Förändringsledning från Axionova

03

Kartläggning

Genom Tankeprofilen får du din egen tankemönsterkarta som visar hur du, tänker och värderar, kommunicerar och fattar beslut. men även hur du motiveras att göra förändringar.


En människa har mer än 40.000 tankar under en dag.

De flesta av våra tankar följer vanemässiga mönster.

Tankemönsterkartan leder dig själv och andra till mer produktivitet, engagemang och inspiration.
När du gjort din tankemönsterkarta bokar vi in ett återkopplingsmöte där du får din egen rapport presenterad.

 

Läs mer om tankemönsterkartläggning på: www.pro4pro.se.

Kartläggning med tankemönsterkarta Axionova

05

ZERORISK rekrytering

Minimera risken för felrekrytering!
Tankemönsterkartläggning kan även användas för att se bortom CV och intervju!
En av nycklarna till att bygga en stark och framgångsrik företagskultur är att identifiera kandidater med rätt kompetens och passande personlighet för tjänsten.

Kandidatens förmåga att trivas och frodas i den befintliga miljön och kunna bidra till utveckling av sig själv och organisationen är avgörande för en lyckad rekrytering.


ZERORISK kombinerar forskning med modern teknologi för att objektivt kartlägga kandidatens tankemönster och lyfta fram aktuella frågeställningar vid bedömning av hur kandidaten passar för den aktuella tjänsten.


Vi benchmarkar dina kandidaters tankesätt mot den aktuella tjänstens resultatkrav, och deltar även vid slutintervju.

Zerorisk rekrytering med Axionova
bottom of page