top of page
Axionova logotype

Referens:

Daniel Juvél: tidigare VD, 

nu styrelseordförande SMA Mineral AB. 

Det finns mycket positivt att säga om Magnus och hans insatser. Här kommer några: Magnus kom in i företaget i en ledande position och har över tiden utvecklats till en riktig nyckelspelare i företaget. Intresse för personlig utveckling och vunnen erfarenhet har i kombination med en vilja att utveckla verksamheten lett till att Magnus roll i företaget växt.

 

Magnus har sedan lång tid varit min ”närmaste man”. Jag uppskattar bl.a. Magnus klokhet, vilja att utvecklas, och inte minst hans glöd.  Magnus har haft stor del i att förfina och utveckla företagets arbetssätt och strategiska processer på ett kraftfullt sätt och med eftertanke. Magnus ”får folk med på tåget”.

Magnus är bra på att rekrytera duktiga medarbetare. Hans djupa kunskaper i Axiologi (värdeteori) är viktig i detta sammanhang. Magnus kombinerar helikopterperspektiv med operativ handling. Han ”kan” verksamheten innan och utan.

Magnus har ur ett styrgruppsperspektiv varit mycket delaktig i genomförandet av TOP-projektet och har därmed stor delaktighet i framgången.

 

Sammanfattningsvis kan sägas att Magnus har presterat mycket bra och samt verkat i en mix av stort engagemang, hög kompetens, seriositet och utveckling. 

Daniel Juvel SMA Mineral AB

Magnus Öman

Ledarskapskonsult

Axionova Management AB

Jag har lång erfarenhet av ledningsarbete

och brinner för utveckling av företag, arbetssätt och medarbetare. 

Med en utbildningsbakgrund som civilingenjör och en lång karriär som operativ chef, vVD och VD i flera bolag har jag ansvarat för att utveckla ett flertal fabriker, förhandlat flera stora långsiktiga avtal och utvecklat företagens strategier. Jag har haft kvalitet och hållbarhet i fokus. Utvecklat medarbetare till både prestationer, motivation och trivsel.

 

Axionovas ledar- och företagsutvecklingsprogram kombinerar forskning med modern teknologi och analysverktyg som ger varje deltagare individuella program som tränar till mer mod, klokskap och resultat. Förändringsledning som ger kraft och trygghet i företagets dagliga arbetssätt.

Med andra ord: Ett värdeskapande ledarskap över både dig själv och andra!

Magnus Öman VD på Axionova Management AB
bottom of page