top of page

Referenser

Sara Christenson, Nordic Paper

Clarity of Mind – Klartänkt ledarskap med Magnus Öman som moderator och utbildare.


För mig är ledarskap fundamentalt.

Ett BRA ledarskap grundar sig i goda, mänskliga värderingar. Inkludering, närvaro, trygghet, tydlighet, struktur och rättvisa präglar mitt ledarskap och är värdeord jag försöker följa och utföra varje dag i min vardag, som sektionschef på Skoghalls bruk.

 

Men att också finna nycklar och balans till ett sunt, inflytelserikt och hälsosamt ledarskap är inte alltid det
enklaste.


Tack vare ett deltagande i Clarity of Mind med Magnus Öman under våren och hösten 2023, har jag som ledare fått ett antal stora insikter kring mitt ledarskap – och hur jag som person ska använda mina styrkor till att bli en så bra ledare som möjligt.

Programmet har berättat om vikten av att ta hand om sig själv som ledare, vikten av att få må bra som individ både på och utanför jobbet, där
familjeliv får ta lika stor plats som ambitionerna på arbetet.

 

Ett klartänkt ledarskap där individen får stå i fokus präglar goda chefer och ledare.

För det du lever, det lär du och det smittar av sig mot andra.


Avslutningsvis vill jag också lyfta mervärdet det gav oss deltagare när vi genomförde programmet
som grupp. Clarity of Mind genomfördes som ett gemensamt initiativ där vi som ledningsgrupp med
totalt fyra chefer fick växa tillsammans – öka förståelsen för varandras enskilda utmaningar, men
också hjälpa, stötta och lyfta varandra för att tillsammans komma framåt. För delad lärdom och
glädje är dubbel glädje framåt.

Daniel Juvel, SMA Mineral

Magnus har haft stor del i att förfina och utveckla företagets arbetssätt och strategiska processer på ett kraftfullt sätt och med eftertanke.

Magnus ”får folk med på tåget”.

Magnus är bra på att rekrytera duktiga medarbetare. Hans djupa kunskaper i Axiologi (värdeteori) är viktig i detta sammanhang. Magnus kombinerar helikopterperspektiv med operativ handling.

 

Han ”kan” verksamheten innan och utan. Magnus har ur ett styrgruppsperspektiv varit mycket delaktig i genomförandet av TOP-projektet och har därmed stor delaktighet i framgången.

 

Sammanfattningsvis kan sägas att Magnus har presterat mycket bra och samt verkat i en mix av stort engagemang, hög kompetens, seriositet och utveckling. 

Rickard Nuoriaho, Fortum

Jag fick via min arbetsgivare förmånen till personlig utveckling via Axionovas ledarskapsprogram.

Att inleda karriären i ung ålder som ledare var otroligt spännande, men samtidigt utmanande och
prövande.

 

Magnus Ömans enorma kunskap om ledarskap i kombination med hans brinnande intresse för mig som individ har lyft mig till nya nivåer.

 

Axionova erbjöd ett skräddarsytt och
individanpassat program som passade just mig och mina behov. Detta gjordes i kombination med
teamaktiviteter som på ett framgångsrikt sätt stärkte arbetsgruppen.

 

Magnus har även stöttat verksamheten rent affärsmässigt och kartlagt de förbättringsbehov som finns, lagt en plan och stöttat genomförandet av beslutade strategier.

 

Resultatet var lyckosamt och hjälpte mig i min uppgift att få verksamheten att blomstra.


Personligen så har jag insett vikten av att bygga ledarskapet på egna styrkor och att på ett positivt sätt bemöta stress med välbehövlig återhämtning.

 

Jag rekommenderar Axionovas program till de som vill satsa på sin personliga utveckling, i syfte att bli en klartänkt, välmående och framgångsrik ledare.

 

Det är en satsning som gynnar individerna, gruppen och verksamheten.

 

Magnus har en välfylld verktygsväska för just dina behov och önskemål.

Jag lämnar mitt starka fördelaktiga omdöme att kontakta Axionova för ett förutsättningslöst möte, för att se vad det kan leda till för just Dig!

bottom of page