top of page

 

Genom att investera i ledarskapsutveckling ökar ni chansen till effektivt ledarskap, ökat engagemang bland medarbetarna och förbättrat resultat.


Framförallt handlar ledarskapsutveckling om din personliga utveckling och hur du leder dig själv.

 

Genom att vara medveten om ditt sätt att tänka, vad som driver dig som ledare, hur du uppfattas av andra, din förmåga att kommunicera och din tydlighet, så kan du bli en ännu bättre ledare.

Ledarskapsutveckling - så kan du utvecklas och lyckas som ledare

Vi på Axionova förstår att varje ledare har unika behov och utmaningar. Därför erbjuder vi ledarskapsutvecklingsprogram som fokuserar på din personliga
utveckling och ditt välmående.

Genom att kombinera beprövade forskningsmetoder med modern teknologi och individanpassade analyser skapar vi ett program som är skräddarsytt för dig.

 

En resa mot ett klartänkt, välmående och framgångsrikt ledarskap!


Du lär dig att hantera ditt eget tankesätt och får kunskap om vad som får dig att må bra.

 

På det viset effektiviserar du ditt ledarskap.

Ledarskapsutveckling med utgångspunkt ur dina behov och ditt välmående

Eftersom vårt ledarprogram är individuellt anpassat får du de verktyg och insikter som just du behöver för att ta ditt ledarskap till nästa nivå.

 

Genom personlig coaching,

e-lektioner och arbetsböcker arbetar vi tillsammans för att utveckla ditt ledarskap och skapa värde både för dig själv och för ditt team.


Programmet bygger på ett unikt koncept som belyser de viktigaste aspekterna av ett effektivt ledarskap.

 

Från behovsanalys och träning till repetition, uppföljning och stöd
för att utveckla nya goda ledarskapsbeteenden.

Du får öva på förändringsledning
som skapar kraft och trygghet i organisationens arbetsvardag.

Individuell ledarskapsutveckling skapar värde för både dig själv och andra

Genom sex personliga coachingmöten och 13 e-lektioner baserat på din egen
tankemönsterkarta (www.pro4pro.se) får du en djupgående och givande resa mot ett mer framgångsrikt ledarskap.

Efter vägen får du tips och förslag på hur du kan utvecklas baserat på ditt sätt att tänka inom områden som till exempel delegering,
motivation och kommunikation.

Lektionerna genereras ifrån din profil och är därför unika för just dig.
Du kan även fördjupa dig ytterligare genom att jobba med vår arbetsbok. Den består av ett gediget material som är kopplat till e-lektionerna. Detta hjälper dig att
analysera ditt tänkande om varje medarbetare och att utveckla en ökad förståelse för hur du kan leda dem på ett bättre sätt utifrån hur de klarar sina respektive yrkesroller.


Efter avslutat program är du en klartänkt, välmående och framgångsrik ledare.
Vill du börja din resa mot en klartänkt och välmående ledare som får medarbetarna
och företaget att växa?

 

Kontakta oss nu för att komma igång!

Upplägg och tidplan för
ledarskapsprogrammet

Ledarprogram

bottom of page